TeSeR

Technology for Self-Removal of Spacecraft

LØSER PROBLEMER MED RUMAFFALD

TeSeR-projektet har til opgave at udvikle innovative højdekontrolsystemer, der gør det muligt for nedlagte rumfartøjer at vende sikkert tilbage til Jorden. Projektet bidrager derfor også til løsninger, der vil hjælpe med at løse problemet med rumaffald for at sikre et bæredygtigt rummiljø for fremtidige generationer. Projektet blev finansieret af Europa Kommissionen i Horizon 2020-rammen med næsten 3 mio. euro (tilskudsaftale nummer 687295), og løb fra februar 2016 til marts 2019.

Som en del af projektet er Self-deployable Deorbiting Space Structures (SDSS) teknologi anvendt. SDSS-teknologien giver mulighed for brugen af systemkomponenter med lav risiko og en overflødig tilpasning, der øger rumfartøjets driftssikkerhed. På grund af den relativt lave kompleksitet/pris for SDSS er det målet at tilpasse alle fremtidige rumfartøjer med denne teknologi - analogien er airbags i biler - hvilket giver ekstra missionssikkerhed til rumfartøjet og fjernelsen af rumaffald.
I LEO op til 700 km har Horizon 2020-projektet TeSeR foretaget forskning, der antyder, at denne teknologi effektivt vil udføre en semi-kontrolleret fjernelse af et rumfartøj. Udviklere af fremtidige rumfartøjer vil ved hjælp af denne teknologi opfylde FN's krav til begrænsning af rumaffald.

Det foreslåede design er modulært, og i TeSeR undersøges det, om designet tillader skalering/tilpasning til en lang række satellitstørrelser og konfigurationer. Specifikt vil SDSS tilpasse sig enheden Post Mission Disposal (PMD), der også er udviklet i TeSeR projektet. Princippet er blevet demonstreret, og der udvikles en prototype til mere grundig test samt forberedelse til anvendelse i det virkelige liv, dvs. lanceringsmulighed.

Aalborg Universitet var ansvarlig for Workpackage 4, hvor Airbus var koordinator (og potentiel lanceringskunde) for TeSeR. Projektet blev gennemført sammen med 10 velansete institutter og virksomheder fra hele Europa med eksperter, der har arbejdet med problemet med rumaffald i mange år.

...

AAU Space Gruppe - Forskere

Anders Schmidt Kristensen

Lektor

Institut for Energiteknik

Tlf.: 9940 7673
E-mail: askr@et.aau.dk

PROJEKTNAVN

Technology for Self-Removal of Spacecraft

KORT TITEL

TeSeR

PROJEKTSTATUS

Afsluttet

EFFEKTIV START-/SLUTDATO

Februar 2016 - Marts 2019

PROJEKTPARTNERE

 • Aalborg Universitet
 • GomSpace
 • Airbus
 • D-Orbit
 • HTG - Hyperschall Technologie Göttingen GmbH
 • University of Surrey
 • University of Stratclyde
 • Universität der Bundeswehr München
 • PHS Space Limited
 • Beazley Furlonge Limited
 • Weber-Steinhaus & Smith