TIPOD

Development of High-precision Thermosphere Models for Improving Precise Orbit Determination of Low-Earth-Orbiting Satellites

TERMOSFÆREMODELLER

En satellits bevægelse afhænger af gravitationelle og ikke-gravitationelle accelerationer. Et stort problem i precise orbit determination (POD) af low-earth orbiting (LEO) objekter, såsom satellitter eller rumaffald, er modelleringen af den termosfæriske modstand. Det er den største ikke-gravitationsacceleration for satellitter med højder lavere end 1000 km og som bremser deres bevægelse.

TIPOD sigter mod at forbedre LEO-satellitternes POD ved at anvende yderligere udviklede termosfæremodeller. Til dette formål er data fra forskellige satellitsporingsteknikker (SLR, GNSS og DORIS) assimileret i en fysisk koblet termosfære-ionosfære-model.

Aalborg Universitet bidrager til at estimere termosfæretæthed fra accelerometermålinger om bord og med at implementere dataassimileringsrammer baseret på empiriske og koblede termosfære-ionosfære-modeller (doi.10.1093/gji/ggaa507 & doi:10.1093/gji/ggz163).

...

AAU Space Gruppe - Forskere

Ehsan Forootan

Professor

Institut for Planlægning

Tlf.: 9940 7012
E-mail: efo@plan.aau.dk

MAIKE SCHUMACHER

ADJUNKT

Institut for Planlægning

E-mail: 
maikes@plan.aau.dk

PROJEKTNAVN

Development of High-precision Thermosphere Models for Improving Precise Orbit Determination of Low-Earth-Orbiting Satellites

KORT TITEL

TIPOD

PROJEKTSTATUS

Aktiv

EFFEKTIV START-/SLUTDATO

Maj 2018 - Maj 2022

PROJEKTPARTNERE

  • Aalborg Universitet
  • Technical University of Munich
  • University of Bonn
  • German Research Center for Geosciences (GFZ)