SOFT

SOFTWARE-DEFINED ORBITING FLEXIBLE TRANSCEIVER

Fleksibel platform til små satellitter

Projektet "Software-defined Orbiting Flexible Transceiver" (SOFT) er et nationalt projekt finansieret af Innovationsfonden, der har til formål at udvikle en fleksibel radioplatform til små satellitter.

Gennem brugen af software-defineret radioteknologi er målet at forsyne producenter af små satellitter med en platform, der let kan tilpasses specifikke kunders behov.

En række forskere fra Aalborg Universitet er involveret i projektet. Disse er Gert Frølund Pedersen, Ole Kiel Jensen, Jan H. Mikkelsen, Ming Shen og Alexandru Tatomirescu. Derudover bidrager de danske virksomheder GomSpace og Reseiwe til projektet.

...

AAU Space Gruppe - Forskere

Gert Frølund Pedersen

Professor

Institut for Elektroniske Systemer

Tlf.: 9940 8660
E-mail: gfp@es.aau.dk

Jan H. Mikkelsen

Lektor

Institut for Elektroniske Systemer

Tlf.: 9940 8665
E-mail: hmi@es.aau.dk

Ole Kiel Jensen

Lektor

Institut for Elektroniske Systemer

Tlf.: 9940 8663
E-mail: okj@es.aau.dk

PROJEKTNAVN

Software-defined Orbiting Flexible Transceiver

KORT TITEL

SOFT

PROJEKTSTATUS

Afsluttet

EFFEKTIV START-/SLUTDATO

2014 - 2016

TOTALT BUDGET

8,7 mio. kr.

PROJEKTPARTNERE

  • Aalborg Universitet
  • GomSpace
  • Reseiwe