SATNEX V

Satellite Network of Experts V

OPTIMERING AF SATELLIT KOMMUNIKATION

SatNEx V er et European Space Agency projekt inden for rammen "Teknologiudviklingsprogram".

SatNEx V projektet omhandler scenariet for databehandling og kommunikation i en hybridinfrastruktur af GEO- og LEO-satellitter. LEO -satellitter bruges til at indsamle data fra terrestriske IoT-enheder og udføre edge computing. Målet er at optimere ressourcerne til beregning og kommunikation for at imødekomme latensbegrænsninger og samtidig minimere energien.
Endvidere er formålet med den nuværende SatNEx V -aktivitet at studere mellem-/langsigtede rumretninger og satellittelekommunikationssystemer for nogen af ​​de kommercielle eller institutionelle applikationer, der kan betragtes som tiltrækkende for centrale aktører inden for rumteknologidomænet, men som stadig ikke er moden nok til at tiltrække industri eller igangsætte dedikerede ESA R&D-aktiviteter.

SatNEx tekniske R&D-aktiviteter vil være baseret på en periodisk definition/opdatering af R&D-retningslinjer samt gennemgang af foreløbige resultater, som vil involvere uafhængige eksperter og industrielle partnere tilhørende ESA-medlemsstater, der vil blive inviteret til SatNEx Advisory Board.

SatNEx V involverer en række universitetspartnere, herunder Aalborg Universitet med forskerne Adjunkt Israel Leyva Mayorga, Professor Petar Popovski og Lektor Beatriz Soret fra Insititut for Elektroniske Systemer.

...

AAU Space Gruppe - Forskere

Israel Leyva Mayorga

ADJUNKT

Institut for Elektroniske Systemer

Tlf.: 9940 8727
E-mail: ilm@es.aau.dk

Petar Popovski

Professor

Institut for Elektroniske Systemer

Tlf.: 9940 9897
E-mail: petarp@es.aau.dk

PROJEKTNAVN

Satellite Network of Experts V

KORT TITEL

SatNEx V

PROJEKTSTATUS

Aktiv

EFFEKTIV START-/SLUTDATO

Januar 2021 - December 2021

PROJEKTPARTNERE

  • Aalborg Universitet
  • European Space Agency

.. og mange flere.