DOWN2EARTH

Translation of Climate Information Into Multilevel Decision Support for Social Adaptation, Policy Development, and Resilience to Water Scarcity in the Horn of Africa Drylands

ADRESSERING AF VAND- OG FØDEVARESIKKERHEDSUDFORDRINGER

DOWN2EARTH-projektet er et Horizon 2020-projekt, der tager sigte på at imødegå de mangesidige udfordringer ved vandmangel og fødevaresikkerhed under klimaændringer i Afrikas Horn Drylands (HAD) ved at lette samfundsorienteret tilpasning og modstandsdygtighed over for klimaændringer.

Projektet anvender en tværfaglig, inklusiv tilgang, der samler lokalsamfund, akademiske eksperter, nye beslutningsstøtteværktøjer, styringsstrukturer på flere niveauer, regionale klimacentre og NGO'er. Det vil levere state-of-the-art og samfundsrelevante klimatjenester, der fokuserer på vandmangel og dens konsekvenser på eller nær jordoverfladen (dermed DOWN2EARTH) til stadig mere sårbare landbefolkninger i HAD.

Projektet er designet til at styrke eksisterende rammer for klimatjenester, forbedre beslutningsstøtte til mennesker, regeringer og NGO'er, der betjener berørte landdistrikter i de mest sårbare HAD-lande (Kenya, Somalia, Etiopien), og til at forbedre fællesskabsorienteret tilpasning og modstandsdygtighed over for klimaet lave om.

DOWN2EARTH omfatter 14 universiteter og interessenter. Aalborg Universitet bidrager primært med satellitgravitationsdatabehandling og modelsammenligninger til projektet. Forskere, Professor Ehsan Forootan og Adjunkt Maike Schumacher fra Institut for Planlægning ved Aalborg Universitet er en del af projektets Climate/Water Data Team.

...

AAU Space Gruppe - Forskere

Ehsan Forootan

Professor

Institut for Planlægning

Tlf.: 9940 7012
E-mail: efo@plan.aau.dk

MAIKE SCHUMACHER

ADJUNKT

Institut for Planlægning

E-mail: 
maikes@plan.aau.dk

PROJEKTNAVN

Translation of Climate Information Into Multilevel Decision Support for Social Adaptation, Policy Development, and Resilience to Water Scarcity in the Horn of Africa Drylands

KORT TITEL

DOWN2EARTH

PROJEKTSTATUS

Aktiv

EFFEKTIV START-/SLUTDATO

September 2020 - September 2024

PROJEKTPARTNERE

 • Aalborg Universitet
 • Cardiff University
 • University of Bristol
 • Free University of Amsterdam
 • Ghent University
 • University of East Anglia
 • IGAD Climate Prediction and Applications Centre
 • UN Food and Agriculture Organization - Somalia Water And Land Information Management
 • BBC Media Action
 • Transparency Solutions
 • University of Nairobi
 • Addis Ababa University
 • Climate Analytics