CoSC

Calibration of Satellite Communication

Satellitjordstationer

QuadSAT er en hurtigt voksende virksomhed, der leverer tjenester til satellitindustrien. Målet med projektet "Kalibrering af satellitkommunikation" var at udvikle testfaciliteter til satellitjordstationer, især højforstærkningsantenner.

Ved at bruge droner er det muligt at foretage fjernfeltmålinger, og som en unik funktion er det muligt at foretage in-situ målinger på antenner monteret på jorden, på en bil/lastbil eller på et skib. Dette giver fleksibilitet og gør det muligt at evaluere omgivelsernes indflydelse.

Fra Aalborg Universitet deltog Lektor Ole Kiel Jensen i projektet.

...

AAU Space Gruppe - Forskere

Ole Kiel Jensen

Lektor

Institut for Elektroniske Systemer

Tlf.: 9940 8663
E-mail: okj@es.aau.dk

PROJEKTNAVN

Calibration of Satellite Communication

KORT TITEL

CoSC

PROJEKTSTATUS

Afsluttet

EFFEKTIV START-/SLUTDATO

2018 - 2021

PROJEKTPARTNERE

  • Aalborg Universitet
  • QuadSAT