BAYES-GRACE

BAYESIAN FRAMEWORKS FOR SEPARATING GLOBAL OCEAN MASS, HYDROLOGY, AND SURFACE DEFORMATION SIGNALS FROM GRACE DATA

BAYESIANSKE FUSIONSRAMMER

I dette projekt udvikles Bayesianske datamodel-fusionsrammer til at fusionere satellittyngdekraftsdata med modeller. Open access-data er allerede desimineret (doi:10.1016/j.advwatres.2020.103528 & doi:10.1016/j.scitotenv.2020.143579), og koderne vil blive offentliggjort i fremtiden.

Projektet er et britisk-baseret forskningsprojekt mellem Aalborg Universitet og Cardiff Universitet. Aalborg Universitet med forsker Ehsan Forootan bidrager med at vejlede en ph.d.-studerende til implementering af Bayesianske data-model fusion frameworks.

...

AAU Space Gruppe - Forskere

Ehsan Forootan

Professor

Institut for Planlægning

Tlf.: 9940 7012
E-mail: efo@plan.aau.dk

PROJEKTNAVN

Bayesian Frameworks for Separating Global Ocean Mass, Hydrology, and Surface Deformation Signals from GRACE Data

KORT TITEL

Bayes-GRACE

PROJEKTSTATUS

Afsluttet

EFFEKTIV START-/SLUTDATO

Oktober 2017 - Maj 2021

PROJEKTPARTNERE

  • Aalborg Universitet
  • Cardiff University