AssimEO

Calculation of the total water supply for plant production by assimilation of Earth observation data

JORDOBSERVATION OG HYDROLOGI

Jordsystemsmodeller har bidraget væsentligt til at forbedre forståelsen af ​​dynamikken i det globale vandkredsløb. Disse modeller indikerer dog begrænsninger på grund af usikkerheden i inputdata, modellens randbetingelser, parameterisering til modelforenklinger og ufuldkommen modelstruktur.

Earth Observation (EO) satellitmissioner giver uvurderlige estimater af atmosfæriske, hydrologiske og biofysiske variabler, som ofte dækker hele kloden. Fra disse EO-missioner kan Gravity Recovery And Climate Experiment (GRACE) og dets opfølgende mission (GRACE-FO) målinger bruges til at estimere terrestrial Water Storage Changes (TWSC), dvs. en lodret summering af "storage changes" i overfladevand og vand under overfladen.
Derudover giver forskellige satellitmissioner estimater for flere årtiers overfladejordfugtighed (SSM) såvel som jordoverfladetemperatur. Disse missioner omfatter SMOS, SMAP, MODIS og Sentinel, som typisk måler elektromagnetisk udstråling udsendt af jordoverfladen eller prøvebølgeformer returneret fra radarimpulser. Imidlertid kan forholdet mellem den målte udstråling eller bølgeformer og mængderne af interesse være utrolig kompleks. Derfor involverer et strategisk skridt for geovidenskaberne at fusionere fjernmålingsdata og -modeller via dataassimilering og modelparameterkalibreringsteknikker.

Formålet med AssimEO er beregning og forudsigelse af den samlede vandforsyning til planteproduktion gennem assimilering af EO-data i en hydrologisk model. Detaljer om vandforsyningens tidsmæssige og rumlige dynamik i de (1) få øverste centimeter af jorden, (2) jordens rodzonelag, (3) grundvandsopbevaring, samt (4) opsummering af alle komponenter vil stilles til rådighed.

Projektet er et samarbejde mellem Adjunkt Maike Schumacker fra Aalborg Universitet, Dr. Carsten Montzka fra Forschungszentrum Jülich GmbH og Dr. Thomas Jagdhuber fra German Aerospace Center (DLR). 

...

AAU Space Gruppe - Forskere

MAIKE SCHUMACHER

ADJUNKT

Institut for Planlægning

E-mail: 
maikes@plan.aau.dk

PROJEKTNAVN

Calculation of the total water supply for plant production by assimilation of Earth observation data

KORT TITEL

AssimEO

PROJEKTSTATUS

Aktiv

EFFEKTIV START-/SLUTDATO

November 2019 - 2023

PROJEKTPARTNERE

  • Aalborg Universitet
  • Forschungszentrum Jülich GmbH
  • German Aerospace Center (DLR)