Spring til indhold

Technology for Self-Removal of Spacecraft

Effektiv fjernelse af rumaffald

TESER

TeSeR har til opgave at udvikle innovative højdekontrolsystemer, der gør det muligt for nedlagte rumfartøjer at vende sikkert tilbage til Jorden.

Technology for Self-Removal of Spacecraft

Effektiv fjernelse af rumaffald

TESER

TeSeR har til opgave at udvikle innovative højdekontrolsystemer, der gør det muligt for nedlagte rumfartøjer at vende sikkert tilbage til Jorden.

Rummet bliver mere og mere overfyldt med flere og flere satellitter, der sendes ud i kredsløb. Dette medfører samtidigt en stigende risiko for kollision, hvilket betyder, at kun en enkelt kollisionshændelse både kan bringe aktiviteterne i vigtige kredsløbsbaner i fare samt forårsage betydelig skade på infrastrukturen i rummet.

Som en forebyggende foranstaltning foreslår TeSeR et universelt "post-mission disposal-modul", der skal føres i kredsløb af ethvert rumfartøj, der opsendes, for at sikre dets korrekte bortskaffelse efter endt levetid, uanset om det er planlagt eller uplanlagt på grund af f.eks. systemfejl. Det innovative system gør det muligt for de nedlagte rumfartøjer at vende sikkert tilbage til Jorden.

TeSeR-projektet bidrager til løsninger, der vil hjælpe med at løse rumaffaldsproblematikken for at sikre et mere bæredygtigt rummiljø for fremtidige generationer.

SDSS TEKNOLOGIEN

Som en del af TeSeR blev teknologien "Self-deployable Deorbiting Space Structures" (SDSS) anvendt. SDSS-teknologien giver mulighed for brug af systemkomponenter med lav risiko og en redundant tilpasning, som øger rumfartøjets driftssikkerhed. På grund af en relativt lav kompleksitet/omkostning ved SDSS er det målet at udstyre alle fremtidige rumfartøjer med teknologien. Analogien bag er ligesom airbags i biler – SDSS vil altså give både ekstra missionssikkerhed for rumfartøjet og sikre effektiv fjernelse efter endt levetid.

I op til 700 km lavt kredsløb om jorden (LEO) tyder forskningsresultater gennem TeSeR på, at SDSS-teknologien effektivt kan udføre en semi-kontrolleret fjernelse af et rumfartøj. Udviklere af fremtidige rumfartøjer vil ved at bruge denne teknologi opfylde FN's krav til afbødning af rumaffald.

Det foreslåede design er modulopbygget, og i TeSeR undersøges det, om designet giver mulighed for skalering/tilpasning til en lang række satellitstørrelser og -konfigurationer. Specifikt vil SDSS tilpasse sig Post Mission Disposal (PMD)-enheden, der også er udviklet i TeSeR-projektet. Princippet er blevet demonstreret, og en prototype er ved at blive udviklet til mere grundig testning samt forberedelse til real life-applikation, dvs. opsendelsesmuligheder.

ET HORIZON 2020-PROJEKT

TeSeR-projektet blev finansieret af Europa-Kommissionen i Horizon 2020-rammen med næsten 3 millioner EUR, løbende fra februar 2016 til marts 2019.

Projektet var et samarbejde mellem 10 universiteter og virksomheder fra hele Europa med eksperter, der har arbejdet med rumaffaldsspørgsmålet i mange år.

Fra Danmark var Aalborg Universitet og virksomheden GomSpace en del af projektet. Aalborg Universitet stod for Workpackage 4, hvor selskabet Airbus var koordinator og potentiel lanceringskunde for TeSeR.

Teser Projektpartnere
TESER Project Partners

Projektfakta

PROJEKTNAVN
Technology for Self-Removal of Spacecraft (TeSeR)

EFFEKTIV START-/SLUTDATO
Februar 2016 - Marts 2019

PROJEKTPARTNERE

 • Aalborg Universitet
 • GomSpace
 • Airbus
 • D-Orbit
 • HTG - Hyperschall Technologie Göttingen GmbH
 • University of Surrey
 • University of Stratclyde
 • Universität der Bundeswehr München
 • PHS Space Limited
 • Beazley Furlonge Limited
 • Weber-Steinhaus & Smith

AAU Space Gruppen

Tilknyttede Forskere