Spring til indhold

Satellite Network of Experts V

Optimering af satellitkommunikation

SatNEx V

Projektet, som udføres under SatNEx V frameworket under European Space Agency, beskæftiger sig med scenariet for databehandling og kommunikation i en hybrid infrastruktur af GEO- og LEO-satellitter.

Satellite Network of Experts V

Optimering af satellitkommunikation

SatNEx V

Projektet, som udføres under SatNEx V frameworket under European Space Agency, beskæftiger sig med scenariet for databehandling og kommunikation i en hybrid infrastruktur af GEO- og LEO-satellitter.

SatNEx V-projektet omhandler scenariet for databehandling og kommunikation i en hybrid infrastruktur af GEO- og LEO-satellitter. LEO-satellitter bruges til at indsamle data fra jordbaserede IoT-enheder og udføre edge computing. Målet er at optimere ressourcerne til beregning og kommunikation for at imødekomme latenstidsbegrænsninger og samtidig minimere energien.

Desuden er formålet med den nuværende SatNEx V-aktivitet at studere retninger på mellemlang-/lang sigt af rum- og satellittelekommunikationssystemer for enhver af de kommercielle eller institutionelle applikationer, der kan anses for at være attraktive for nøgleaktører inden for rumteknologidomænet, men som stadig ikke er modne nok til at tiltrække industri eller igangsætte dedikerede ESA F&U-aktiviteter.

SatNEx's tekniske F&U-aktiviteter vil være baseret på en periodisk definition/opdatering af F&U-retningslinjer og gennemgang af foreløbige resultater, som vil involvere uafhængige eksperter og industrielle partnere tilhørende ESA-medlemsstater, som vil blive inviteret til SatNEx Advisory Board.

A EUROPEAN SPACE AGENCY PROJECT

SatNEx V er et European Space Agency-projekt inden for rammeprogrammet "Technology Development Programme". Projektet involverer en række universitetspartnere fra hele Europa, herunder Aalborg Universitet.

SatNEx V Projektpartnere

Projektfakta

PROJEKTNAVN
Satellite Network of Experts V (SatNEx V)

EFFEKTIV START-/SLUTDATO
Januar 2021 - December 2021

TOTALT BUDGET
9 mio. kr.

PROJEKTPARTNERE

  • Aalborg Universitet
  • European Space Agency

.. og mange andre.

AAU Space Gruppen

Tilknyttede Forskere