Spring til indhold

Ørsted Satellitten

Ørsted Satellitten - Den første danske satellit

The Ørsted Satellite

Ørsted Satellitten var den første danske satellit nogensinde. Den blev opsendt d. 23. februar 1999 med en amerikansk Delta II raket fra Vandenberg Air Force Base i Californien.

Ørsted Satellitten

Ørsted Satellitten - Den første danske satellit

The Ørsted Satellite

Ørsted Satellitten var den første danske satellit nogensinde. Den blev opsendt d. 23. februar 1999 med en amerikansk Delta II raket fra Vandenberg Air Force Base i Californien.

Ørsted Satellitten var den første satellit udviklet og bygget i Danmark og den var den første i det danske lille satellitprogram. Satellitten vejede kun 60,7 kg og målte 72 × 45 × 35 cm sammenfoldet, hvilket i rumfartssammenhæng var lille.

Ørsteds primære opgave var at måle retningen og styrken af Jordens magnetfelt; altså en kortlægning af magnetfeltet samt overvågning af de højenergiladede partikler.

ØRSTED SATELLITENS STYRESYSTEM

Aalborg Universitet's primære opgave i udviklingen af Ørsted Satellitten var at designe, implementere og idriftsætte satellittens "Attitude Determination and Control System" (ADCS).

Princippet bag styringen af Ørsted var ganske enkelt og har sine rødder tilbage til Hans Christian Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen i 1820. Han opdagede, at der dannes et magnetfelt, når der sendes strøm gennem en ledning. Ved at placere en magnetnål tæt på en strømførende ledning viste Ørsted, at magnetnålen tilpassede sig selv efter ledningens magnetfelt.

Mogens Blanke
En model af Ørsted Satellitten, der testes på Aalborg Universitet. Ørsteds styresystem gennemgik en lang række test inden opsendelsen. "Detumblingen" blev bl.a. testet i et laboratorium på AAU, hvor en model af satellitten ophængt i et luftleje muliggjorde en simulering af satellittens bevægelse uden påvirkning af tyngdekraften. På billedet ses Professor Mogens Blanke.

Ørsted Satellitten brugte samme princip til at styre hastighed og orientering. Strøm blev sendt gennem tre sæt spoler monteret vinkelret på hinanden inde i satellitkroppen. Dette gjorde det muligt at skabe et magnetfelt i enhver retning. Med strøm i spolerne kunne Ørsted Satellitten derfor dreje i Jordens magnetfelt – ligesom en kompasnål i en spejders kompas. Man udnytter således, at en strømførende ledning (her spolerne) bliver påvirket af en kraft, når den udsættes for et magnetfelt. I Ørsteds tilfælde blev Jordens eget magnetfelt brugt til at skabe energi.

Ørsted var dermed det første rumfartøj nogensinde, der blev styret i alle tre retninger med Jordens magnetfelt. Ved at montere tre spoler i satellittens krop, kunne satellitten næsten styres i tre dimensioner, hvilket sikrede en meget præcis kontrol af satellitten.

Nogle af hovedkræfterne bag udviklingen af kontrolsystemet var blandt andre Thomas Bak, Rafal Wisniewski samt Mogens Blanke, som ses på billedet.

INDUSTRI OG UNIVERSITETER I FOKUSERT SAMARBEJDE

Ørsted satellitprojektet startede i 1993 efter godkendelsen af projektet i Folketinget og har involveret mange forskningsinstitutioner og erhvervsvirksomheder. Projektet er stadig i dag et glimrende eksempel på, hvordan industri og universiteter kan arbejde sammen om ét fokuseret projekt.

Det samlede budget for projektet var på 130 mio. Primo 2002 blev der givet yderligere 651.000 kr. til at fortsætte projektet i 3 år.

Udover den direkte støtte fra den danske stat fik Ørsted-satellitten også støtte fra NASA, som betalte for opsendelsen af satellitten; Den Europæiske Rumorganisation (ESA), som betalte for test af satellitten på ESA's anlæg ESTEC i Holland. Det franske CNES bidrog med Overhauser-magnetometeret, og det tyske DARA støttede projektet med en test af Ørsted-satellittens solpaneler på deres soltestanlæg i München.

Ørsted Projektpartnere

Projektfakta

PROJEKTNAVN
Ørsted Satellitten

EFFEKTIV START-/SLUTDATO
1993 - 2003

PROJEKTPARTNERE

  • Aalborg Universitet
  • Danmarks Tekniske Universitet
  • Terma
  • DMI
  • Computer Resources International

AAU Space Gruppen

Tilknyttede Forskere