Spring til indhold

DOWN2EARTH

Løsningsmodeller til klimaudfordringer i Afrikas Horn

DOWN2EARTH

DOWN2EARTH er et Horizon 2020-projekt, der har til formål at adressere de mangefacetterede udfordringer med vandknaphed og fødevareusikkerhed under klimaændringer i Afrikas Horns tørland.

DOWN2EARTH

Løsningsmodeller til klimaudfordringer i Afrikas Horn

DOWN2EARTH

DOWN2EARTH er et Horizon 2020-projekt, der har til formål at adressere de mangefacetterede udfordringer med vandknaphed og fødevareusikkerhed under klimaændringer i Afrikas Horns tørland.

Afrikas Horn er en region, der er plaget af tilbagevendende tørke, som gør landdistrikterne ekstremt sårbare over for vandknaphed, fødevareusikkerhed og økonomiske tab i tørkeperioder. Den alvorlige og langvarige tørke resulterer i reduceret jordfugtighed og drikkevandsreserver, fødevareusikkerhed, tab af husdyr og stor vandmangel, hvilket påvirker millioner af mennesker i Afrikas Horns tørområder (HAD).

DOWN2EARTH-projektet sigter mod at forbedre lokalsamfundscentreret tilpasning og modstandsdygtighed over for tørke i Etiopien, Kenya og Somalia ved at udvikle samfundsrelevante klimatjenester. Fokus vil være på at levere værktøjer, der forudsiger og projekterer vandknaphed og dens konsekvenser på eller nær jordens overflade for agro-pastorale befolkninger.

FORBEDRING AF MODSTANDSDYGTIGHEDEN OVER FOR KLIMAÆNDRINGER

DOWN2EARTH er sammensat af et tværfagligt projektteam, der vil levere state-of-the-art og samfundsrelevante klimatjenester, der fokuserer på vandknaphed og dens konsekvenser ved eller nær Jordens overflade (derfor DOWN2EARTH) til stadig mere sårbare agro-pastorale befolkninger i HAD .

Projektet er designet til at styrke eksisterende rammer for klimatjenester, forbedre beslutningsstøtte til regeringer og ngo'er i de mest sårbare HAD-lande (Kenya, Somalia, Etiopien) og forbedre lokalsamfundscentreret tilpasning og modstandsdygtighed over for klimaændringer.

DOWN2EARTH-projektet vil:

 • Vurdere de socioøkonomiske dimensioner og den menneskelige dynamik af klimaændringer, herunder feedback mellem klimarystelser, menneskelig adfærd og politikimplementering.
 • Karakterisere historiske tendenser og fremtidige fremskrivninger af vandknaphed, fødevareusikkerhed, befolkning og arealanvendelse.
 • Udvikle og forbedre beslutningsstøtteværktøjer på flere niveauer, der understreger oversættelsen af klimainformation til kritisk jord- og vandinformation, der kræves for tilpasning og modstandsdygtighed af slutbrugere og statslige/regionale regeringer.
 • Styrke regionale klimatjenester gennem kapacitetsopbygning, borgervidenskab, informationsformidling, udvidelse af datanetværk og politikimplementering.

ET TVÆRFAGLIGT PROJEKTTEAM

DOWN2EARTH-projektet er et EU-finansieret projekt under Horizon 2020-rammen, der løber fra september 2020 - september 2024. Projektet omfatter 14 universiteter og interessenter.

Aalborg Universitet bidrager primært med satellitgravitationsdatabehandling og modelsammenligninger til projektet. Forskerne, Professor Ehsan Forootan og Adjunkt Maike Schumacher fra Institut for Planlægning på Aalborg Universitet er en del af projektets klima/vanddatateam.

DOWN2EARTH Projektpartnere
DOWN2EARTH Project Partners

Projektfakta

PROJEKTNAVN
Translation of Climate Information Into Multilevel Decision Support for Social Adaptation, Policy Development, and Resilience to Water Scarcity in the Horn of Africa Drylands (DOWN2EARTH)

EFFEKTIV START-/SLUTDATO
September 2020 - September 2024

TOTALT BUDGET
49.4 mio kr.

PROJEKTPARTNERE

 • Aalborg Universitet
 • Cardiff University
 • University of Bristol
 • Free University of Amsterdam
 • Ghent University
 • University of East Anglia
 • IGAD Climate Prediction and Applications Centre
 • UN Food and Agriculture Organization - Somalia
 • Water And Land Information Management
 • BBC Media Action
 • Transparency Solutions
 • University of Nairobi
 • Addis Ababa University
 • Climate Analytics

AAU Space Gruppen

Tilknyttede Forskere