STEP

STars and ExoPlanets

Astronomisk satellitmission

STEP er en del af den Danske Køreplan for Forskningsinfrastruktur, som godkendt i 2020. Specifikt er STEP en foreslået astronomisk satellitmission, der vil være en central mission for dansk forskning og industri. STEP er planlagt til at fungere i mindst 4 år og vil indsamle tidsseriedata relateret til stjerner og exoplaneter.

STEP indeholder alle faser for en ende-til-ende rummission:

 1. Vurdering og pre-design fase
 2. Design fase
 3. Implementerings- og testfase
 4. Lancering og idriftsættelse
 5. Operationel og videnskabelig analyse fase

En række universiteter og virksomheder fra Danmark er involveret i projektet. Fra Aalborg Universitet er Lektor Jens Frederik Dalsgaard Nielsen og Lektor Jan H. Mikkelsen en del af projektet.

...

AAU Space Gruppe - Forskere

Jan H. Mikkelsen

Lektor

Institut for Elektroniske Systemer

Tlf.: 9940 8665
E-mail: hmi@es.aau.dk

Jens Frederik Dalsgaard Nielsen

Lektor

Institut for Elektroniske Systemer

Tlf.: 9940 8702
E-mail: jdn@es.aau.dk

PROJEKTNAVN

STars and ExoPlanets

KORT TITEL

STEP

PROJEKTSTATUS

Aktiv

EFFEKTIV START-/SLUTDATO

2020 - 2025

TOTALT BUDGET

85 mio. kr.

PROJEKTPARTNERE

 • Aalborg Universitet
 • Aarhus Universitet
 • Danmarks Tekniske Universitet
 • Syddansk Universitet
 • Københavns Universitet
 • GomSpace
 • GateHouse Telecom
 • Space Inventor
 • SatLab
 • Terma
 • Danmarks Nationale Metrologiinstitut